Прости глаголни времена
Enforex

Лингвистично погледнато "времето" е форма на глагола, която определя кога е извършено дадено действие. Най-простите времена са минало (напр: аз отидох), сегашно (напр: Аз отивам) и бъдещо (напр: Аз ще отида).

Всяко време има своето спрежение "което означава, че променяме глаголните форми, за да разберем кой и кога извършва глаголното действие и каква е връзката между глагола и другите части на изречението. Идеята в испанския е същата, както в английския, но спрягането на глаголи е една от най-сложните части в граматиката.

Научете още за простите глаголни времена и тяхното спрежение като посетите страниците по-долу :

Прости глаголни времена Пример
Сегашно време
Минало време
Бъдеще време
Условно време
I run.
I ran.
I will run.
I would run.
-->