Памплона - туристически пътеводител
Enforex

Памплона - кратък тури�тиче�ки пътеводител

Добре Дошли в Памплона!

Памплона, или на ба�ки Ирун�, има 196 000 жители и е �толица на автономната обла�т �авара, ко�то граничи � Франци� на �ебер, � Ба�ката република на запад, � Ла Риоха на югозапад и �рагон на югоизтог. Градът �е намира близо до палжовете на Сан Себа�тиан, Пиринейте и до изве�тните лоз� на Ла Риоха.Центърът на града е �равнително малък и за не повече от ча� може да разгледате най-интере�ните му забележително�ти. Около 20% от площа на града �е �ъ�тои от паркове, градини и пешеходни зони. И�тори�та на Пламплона започва от пр-рим�ко време и до дне� �а о�танали многобройни интере�ни ме�та.

За разлика от други тури�тиче�ки градове в И�пани�, много малка ча�т от жителите на града говор�т англий�ки и това дава възможно�т на учещите и�пан�ки в Памплона наи�тина да проговор�т езика в е�те�твени �итуации. Въпреки че ме�тните жители говор�т и ба�ки, по улиците на града �е чува предимо и�пан�ки и ме�тни�т диалект е ��ен и ле�ен за разбиране. Благодарение на трите ме�тни универ�итета, в града живе�т и много �туденти.


Изберете курс и направете резервация!

20 вида Курсове по Испански, от които да избирате, Услуги и Настаняване.

-->