Гранада - туристически пътеводител
Enforex

Гранада - кратък тури�тиче�ки пътеводител

Добре Дошли в Гранада - Мавър�кото бижу на И�пани�!


За да у�етите очарованието на Гранада, ще Ви разкажем легендата за Боабадил.

Боабадил бил по�ледни�т мавър�ки владтел на Гранада. Градът бил по�ледната крепо�т на Маврите на Пириней�ки� полуо�тров. Когато през 1492, �лед повече от 700 години Мавър�ко владение, Гранада отново �тава ча�т от хри�ти�н�ка И�пани�, Боабадил бил принуден да напу�не кра�иви� �и дворец - �лхамбра. По път� �мели�т и изключително горд Боабадил бил толкова потре�ен, че не у�п�л да �крие тъгата �и и �е разплакал като малко дете.

Тази легенда �е повтар� в многобройни �тихотворени� и произведени� на изку�твото, които �е опитват да предадат маги�та на града, който е накарал �илни�т и горд владетел да �е разплаче.

За ча�т от тази маги� не�ъмнено доприна�� и �лхамбрата - най-по�ещаваната забелжилно�т на И�пани�. Гранада е модерен град � многобройни и�ториче�ки забележително�ти, изве�тен � вълнуващи� �и нощен живот, дуржелюбните �и жители и тапа� баровете. С изключително благопри�тното �и географ�ко положение - в предпланина на Сиера �евада и на 45 минути от крайбрежието на Ко�та Тропикал -, Гранада наи�тина може да предложи по нещо на в�еки!


Изберете курс и направете резервация!

20 вида Курсове по Испански, от които да избирате, Услуги и Настаняване.

-->