Минало перфектно подчинително наклонение
Enforex

Използваме минало перфектно подчинително наклонение, когато глагола в главното изречение е в имперфектно или минало време и глагола в подчиненото изречение се отнася за действие, което е завършило преди действието в главното изречение. Звучи объркващо? Тези примери може да ви помогнат:

 • Испански: Esperaba que hubiera estudiado antes del examen.
 • Български: Нядявах се да беше учила преди изпита.

Формиране на минало перфектно подчинително наклонение

Структурата на миналото перфектно подчинително наклонение е сложна и комбинира спомагателния глагол haber в имперфектно подчинително наклонение плюс миналото причастие на главния глагол.

*Имайте предвид, че с имперфектното подчинително наклонение съществуват два вида спрежения, което означава, че миналото перфектно подчинително наклонение, също има два вида спрежения .

 • Минало перфектно подчинително наклонение на глагола "haber" + минало причастие на главния глагол
минало.перф. подчинит.накло на "haber"
+ минало причастие
(пример: estudiar)
превод
yo
hubiera
o
hubiese
+ estudiado
Аз съм учил
hubieras
o
hubieses
Ти си учил
él, ella
hubiera
o
hubiese
Той/Тя е учила
nosotros/as
hubiéramos
o
hubiésemos
Ние сме учили
vosotros/as
hubieráis
o
hubieséis
Вие сте учили
ellos, ellas
hubieran
o
hubiesen
Те са учили

Употреба на минало перфектно подчинително наклонение

1. Ако глагола в главното изречение изразява желания, емоции, препоръки, нереална възможност, съмнения, отрицания и т.н и е в минало, минало имперфектно или условно време и ако подчинителното наклонение се отнася до действие, което се е или е трябвало да се случи, то тогава глагола в подчиненото изречение, ще бъде в минало перфектно подчинително наклонение.

 • Съмнения
  • Dudaba que hubiera venido.
   (Съмнявах се, че е идвал.)
 • Нереална възможност
  • Buscaba un libro que hubiera tenido buenas críticas.
   (Търсех книга, която имаше добри отзиви.)
 • Израз на емоция
  • Me sorpendía que hubieras ido a Perú.
   (Изненада ме, че сте ходили в Перу .)
 • Израз на желание
  • Esperaba que hubieras comido.
   (Очаквах, че не сте яли.)
 • Отрицание
  • No era verdad que hubiera dicho esto.
   (Не беше истина, че сме казвали това )

2.Когато думата е предхождана от "ojalá (que), може да изразим желание, че нещо в миналото е трябвало да се случи по-различен начин.

Конструкция :
- Ojalá (que) + минало перфектно подчинително наклонение + останалата част от изречението

 • Ojalá hubiera llegado a tiempo.
  (Само ако бяхме пристигнали на време.)
 • Ojalá que nos hubiéramos conocido antes.
  (Само ако се бяхме срещнали по-рано.)

3. "Ако" изречения. Може да използваме минало перфектно подчинително наклонение, за да формираме условно изречение в миналото, когато е последвано от думата "si" (Ако) и е комбинирано с условно перфектно време (спрегнатия глагол haber в условно време комбиниран с минало причастие на главния глагол). В българския тази конструкция би звучала като "Ако това се бе случило, тогава това щех да ".

Конструкция:
- si+мин.перф.подчинит.наклонение+cусловно перфектно+остатък от изречен
- условно перфектно+остатък от изречен.+si+мин.перф.подчинит. наклонение

 • Si hubieran ido de vacaciones, nos habrían comprado regalos.)
  (Ако бяха отишли на екскурзия, щяха да ни купят подаръци.)
 • Habría jugado en el partido de fútbol si no me hubiera roto la pierna.
  (Бих играл футбол, ако не си бях счупил крака.)
-->