Сегашно перфектно подчинително наклонение
Enforex

Сегашно перфектно подчинително наклонение се използва, когато глагола в главното изречение е в сегашно, бъдеще, сегашно перфектно или повелително време и глагола в подчиненото изречение се отнася за действие, което вече е завършено.

Формиране на сегашно перфектно подчинително наклонение

Испанското сегашно перфектно подчинително наклонение е със сложна структура, която комбинира глагола "haber" (имам... ) с миналото причастие на главния глагол в подчиненото изречение.

  • Спомагателният глафол "haber" в подчинително наклонение + минало причастие на главния глагол
Подчин. наклон "haber"
+ минало причастие
(пример: estudiar)
превод
yo
haya
+ estudiado
Аз учих
hayas
Ти учи
él, ella
haya
Той/тя учи
nosotros/as
hayamos
Ние учехме
vosotros/as
hayáis
Вие учихте
ellos, ellas
hayan
Те учиха

Употреба на сегашно перфектно подчинително наклонение

Както казахме в началото на страницата, перфектно подчинително наклонение се употребява, когато :

  • Глаголът в главното изречение е в сегашно, бъдеще, сегашно перфектно време или повелително наклоние
  • Подчинения глагол (от подчиненото изречение) се отнася до вече завършено действие

По-долу може да видите примери за обстоятелствата, в който употребяваме сегашно перфектно подчинително наклонение.

Защо подчин. наклонение ? Пример
Изразяване на съмнение . Dudo que haya venido.
(Съмнявам се той да е дошъл.)
Възможна нереалност . Busco un libro que haya tenido buenas críticas.
(Търся книга, която е имала добри коментари.)
Изразяване на емоции . Me sorpende que hayas ido a Perú.
(Изненадан съм, че си отишъл до Перу.)
Изрязяване на желание .Espero que hayas comido.
(Очаквам, че си ял.)
Отричане.No es verdad que hayan dicho esto.
(Не е вярно, че те са го казали.)
-->