Сегашно подчинително наклонение
Enforex

Сегашно подчинително наклонение се използва, когато глагола в главното изречение е в сегашно, бъдеще, сегашно перфектно време и глагола в подчиненото изречение се отнася до действие, което се е случило по същото време или малко след действието в главното изречение.

Формиране на сегашното подчинително наклонение

По-долу може да намерите основните правила за формиране на сегашното подчинително наклоние в испанския. Както при всяко граматично правило, съществуват изключения, които ще разгледаме след малко. Междувременно запознайте се с общите правила:

 • Спрегнете глагола в първо лице единствено число(yo)
  • escuchar --> escucho
  • comer --> como
  • escribir --> escribo
 • Премахнете окончанието-o
  • escucho --> escuch_
  • como --> com_
  • escribo --> escrib_
 • Добавете противоположните окончания
  • -AR глаголи
   "противопол.окончания"
   пример: escuchar
   yo
   -e
   escuche
   -es
   escuches
   él, ella
   -e
   escuche
   nosotros/as
   -emos
   escuchemos
   vosotros/as
   -éis
   escuchéis
   ellos, ellas
   -en
   escuchen
  • -ER & -IR глаголи
   "противопол.окончания"
   пример: comer
   пример: escribir
   yo
   -a
   coma
   escriba
   -as
   comas
   escribas
   él, ella
   -a
   coma
   escriba
   nosotros/as
   -amos
   comamos
   escribamos
   vosotros/as
   -áis
   comáis
   escribáis
   ellos, ellas
   -an
   coman
   escriban

Употреба на сегашно подчинително наклоние в испанския

Както казахме в началото на страницата, сегашното подчинително наклонение се употребява, когато :

 • Глаголът в главното изречение е в сегашно, бъдеще, сегашно перфектно време или повелително наклоние
 • Подчиненият глагол се отнася до действие, което се случва по време на или малко след глаголното действие в главното изречение

Оставяйки настрана времевите употреби, нека да погледнем следната таблица, за да разберем кога да използваме подчинително наклонение

Защо подчин.наклонение? Пример
Изразяване на съмнения . Dudo que venga.
(Съмнявам се, че ще дойде.)
Нереална възможност. Busco unos zapatos que sean cómodos.
(Търся обувки, които са удобни.)
Изрази за разрешение. El hotel no permite que entren los perros.
(В хотела не се разрешават кучета.)
Изразяване на емоции. Siento que estés triste.
(Съжелявам, че си толкова тъжен.)
Изразяване на желание.Queremos que llegue.
(Искаме той да пристигне.)
Изразяване на заповед . Dile que lave los platos.
(Кажи му да измие чиниите)
Изразяване на намерение. Te doy mi número para que me llames.
(Давам ти номера ми, за да ми се обадиш.)
ОтрицаниеNo es verdad que ella se vaya.
(Не е вярно, че тя напуска.)
-->