Испански глаголи
Enforex

Глаголът играе важна роля в изречението често оприличавана като вършещата дума в едно изречение. Глаголът изразява:

  • действието на подлога (пример: ходя, скачам, ям, слушам),
  • състоянието на подлога (пример: съм, живея, съществувам).

За разлика от английския, глаголите в испанския са една от най-сложните граматични материи, тъй като глаголната форма се променя със смяната на всяко лице и време. Демонстрираме ви промяната в сегашно време.

Сравнете формата на глагола "Ям" с еквивалента му на испански ("comer"):

Бългаски
Ям

Испански
COMER
Азямyocomo
Тиядешcomes
Той / тя / то ядеél / ella come
Ниеядемnosotros / nosotras comemos
Вие (мн.ч) ядетеvosotros / vosotras coméis
Теядатellos / ellas comen

Окончания на глаголите

Всички испански глаголи завършват по един от следните начини :

  • -ar (пример: amar, asar, borrar, estudiar, hablar, jugar, saltar, tomar)
  • -er (beber, comer, comprender, leer, temer, vender)
  • -ir (mentir, pedir, sentir, subir, vivir)

Докато съществуват голям брой неправилни глаголи, правилните глаголи с еднакви окончания следват един и същ модел на спрежение. Коренът на глагола (часта преди окончанията -ar, -er или -ir) остава същата, докато окончанията се заместват според лицето в изречението .

Глаголи завършващи на -AR

Подлог-AR глаголни окончания SALTAR (скачам)
AMAR (обичам)
yo (Аз) -osalto (Аз скачам)
amo (Аз обичам)
(Ти) -assaltas (Ти скачаш)
amas (Ти обичаш)
él/ella (Той / Тя) -asalta (Той / Тя скача)
ama (Той / Тя обича)
nosotros/as (Ние) -amossaltamos (Ние скачаме)
amamos (Ние обичаме)
vosotros/as (Вие)-áissaltáis (Вие скачате)
amáis (Вие обичате)
ellos / ellas (Те) -ansaltan (Те скачат)
aman (Те обичат)

Глаголи, завършващи на -ER

Подлог-ER глаголно окончание COMER (Ям)
COMPRENDER (разбирам)
yo (Аз) -ocomo (Аз ям)
comprendo (Аз разбирам)
(Ти) -escomes (Ти ядеш)
comprendes (Ти разбираш)
él/ella (Той / Тя) -ecome (Той/Тя яде)
comprende (Той/Тя разбира)
nosotros/as (Ние) -emoscomemos (Ние ядем)
comprendemos (Ние разбираме)
vosotros/as (Вие)-éiscoméis (Вие ядете)
comprendéis (Вие разбирате)
ellos / ellas (Те) -encomen (Те ядат)
comprenden (Те разбират)

Глаголи, завършващи на -IR

Подлог-IR глаголни окончания VIVIR (живея)
SUBIR (качвам се )
yo (Аз) -ovivo (Аз живея)
subo (Аз качвам)
(Ти) -esvives (Ти живееш)
subes (Ти качваш)
él/ella (Той / Тя) -evive (Той/тя живее)
sube (Той/Тя качва)
nosotros/as (Ние) -imosvivimos (Ние живеем)
subimos (Ние качваме)
vosotros/as (Вие)-ísvivís (Вие живеете)
subís (Вие качвате)
ellos / ellas (Те) -enviven (Те живеят)
suben (Те качват)
-->