Испански наречия
Enforex

Испанските наречия ни осигуряват информация за това как, кога и къде се осъществява, действието описано в изречението. Наречията могат да променят значението, както на еденични думи като глаголи, прилагателни или съществителни, така и на цели изречения.

Испански наречия, завършващи на "-mente"

Повечето наречия в испанския се извличат от прилагателните. Както в английския с добавянето на окончанието "-ly" , така и в испанския с добавянето на окончание към прилагателните се формират наречията. Например:

Прилагателно
Наречие
happy
happily
extreme
extremely
slow
slowly

Испанските наречия, извлечени от прилагателните се формират, добавяйки окончанието "-mente" към женската форма на прилагателното в единствено число. В много случаи, женската форма е същата, както мъжката; Когато обаче мъжката форма на прилагателното завършва на -o, то към прилагателното се добавя женската форма с окончание -a и наставката "-mente" в края на думата, за да получим наречието. Например:

Прилагател
женска форма на прилагателно
наречие
lento
(бавен)
lenta
(-o променено в -a)
lentamente
(бавно)
rápido
(бърз)
rápida
(-o променено в -a)
rápidamente
(бързо)
feliz
(щастлив)
feliz
(без нужда от промяна)
felizmente
(щастливо)
increíble
(невероятен)
increíble
(без нужда от промяна)
increíblemente
(невероятно)
profesional
(професионален)
profesional
(без нужда от промяна)
profesionalmente
(професионално)

Испански наречия незавършващи на "-mente"

Съществуват испански прилагателни, които не завършват на "-mente" и следователно трябва да бъдат изучавани отделно. Тук споменаваме някои от най-често срещаните:

ahora
Duerme ahora.
сега
Той спи сега.
allí
Iré allí.
там
Ще отида там.
aquí
Puedes venir aquí.
Тук
Може ли доидеш тук.
ayer
Me visitó ayer.
Вчера
Тя ме посети вчера.
bastante
Canta bastante mal.
доста, достатъчно
Тя пее доста зле.
bien
¿Comes bien?
добре
Ядеш ли добре?
demasiado
Conduce demasiado lento.
прекалено, прекомерно
Той кара прекалено бавно
hoy
Comemos hamburguesas hoy.
днес
Днес ядем хамбургери .
mal
El coche corre mal.
лошо
Колата върви лошо.
mañana
Vamos de viaje mañana.
Утре
Утре отиваме на пътуване.
muy
Sabe muy bien.
very
Много е вкусно
nunca
No vamos nunca.
никога
Ние никога не отиваме.
poco
Habla poco.
малко, не много
Той говори малко.
siempre
Estoy siempre ocupado.
винаги
Той е винаги зает.
tan
Es tan guapa.
толкова
Тя е толкова красива.

Видове наречия в испанския

Съществуват няколко вида наречия, който ни помагат да разберем в по-големи детайли обстоятелствата около дадено действие или процес -как, кога, къде, какво се случва и т.н.

За да бъдат правилни изреченията не се нуждаят непременно от наречия, но погледнато от друга страна, те придават по-богат и информативен характер на изреченията "Котката се нахвърли неочаквано " отколкото "Котката се нахвърли."

1. Наречия за начин

Наречията за начин са най-често употребяваните в испанския език. Те ни помагат да разберем как или по какъв начин нещо е направено. В испанският тези наречия следват глаголите, които поясняват. Например:

Испански
Български
Se besan cariñosamente. Те се целуваха страстно.
El perro corre rápidamenteКучето тича бързо.
Conduce mal. Тя кара лошо.
Leo lentamente. Чета бавно .
Mi novio me llama mucho. Приятелят ми се обажда много.

2. Наречия за количество :усилватели & изменители

Усилватели и изменители се използват, за да избистрят интензитета на наречията или прилагателните. Тази категория включва испански наречия като "muy" (много), "más" (повече) и "poco" (малко). Тези наречия най-често се поставят пред думите, които поясняват. Например:

Испански
Български
Está muy feliz. Той е много щастлив.
Es bastante guapo. Той е доста красив.
Es más inteligente. Тя е повече от интилигентна.
Anda demasiado rápido. Той ходи прекалено бързо.

3. "Point of view" наречия

Наречията наречени "point of view" могат да повлият на цялото изречение и както името подсказва, те показват мнение или гледни точки. Тези наречия най-често се употребяват в началото на изречението, въпреки че това условие не винаги е задължително. Например:

Испански
Български
Personalmente, prefiero ir al cine. Лично, аз предпочитам да отида на кино.
Quizás quiera ir a cenar. Вероятно той иска да излезе да вечеря.
Evidentemente te quiere. Тя очевидно те обича.

4. Наречия за време

Точно както наречията за начин казват как нещо се случва, наречията за време ни подсказват кога. Често но не винаги, се поставят след глагола, за да го пояснят. Например:

Испански
Български
Mañana iremos a la playa. Утре отиваме на плаж .
Te llamo más tarde. Мога да ти се обадя по-късно.
Fuimos al cine ayer. Вчера отидохме на кино.
Ya me lo dijo. Той вече ми каза .
No usa ordenadores nunca. Тя никога не употребява компютър.
Suelo cenar pronto. Имам навика да ям рано.

5. Наречия за място

Наречията за място, както името издава, ни осигуряват информация за това къде се случва действието. Тези наречия могат да бъдат обърквани, имайки предвид че много наречия за място могат да бъдат, употребявани като предлози или местоимения. Например:

Испански
Български
Mi habitación está arriba. Мойта стая е горе.
Te veré allí. Ще те видя там.
Vive lejos de mí. Той живее далеч от мен.
Estoy enfrente de tu casa. Пред къщата ми съм.
Está dentro de la caja. Вътре в кутията е.
-->