Реконкиста
Enforex

Реконкиста

Буквално Reconquista е испанската и португалска дума за "завладяване отново". Тази серия от битки е интегрална част от историческото минало и религиозно влияние, което може да се види днес в Испания. Ислямските сили били завладели целия иберийски полуостров. Началото на Реконкистата била масивен опит да се завземат отново териториите от Ислямската империя в полза на Испания, за да бъде възстановено християнското управление. Първите усилия за това могат да бъдат забелязани през 722г, когато били сформирани групи от християнски войни, които осигурявали помощ на християните. Charlemagne, познат като краля на Франките, нанесъл първия удар, завземайки Пиринейте и Септимания; По-късно той конструирал Marca Hispanica, за да защити Франция от нападения на мавърски войски.

По това време настъпвали неизбежни усложнения, когато ислямските войски желаели да завземат територии, които вече били загубили. Всичко това се случвало, докато били правени опити за дълготраен мир и прекратяване на огъня. Друга съществена пречка били войниците, който не изгаряли от особено желание да се бият срещу мюсюлманите, нито пък били спечелени от идеите на реконкистата; Това означавало, че те били наемници и започвали да се бият, за този който им плати най-високата сума. Битките се разразявали навсякъде по полуострова, но често пъти споровете не били само между двете враждуващите религиозни групи, но и между самите себе си. Реконкистата почти завършила през 1238, когато всички територии около Иберийския полуостров били завзети, с изключение на Гранада, последната крепост на ислямската империя. Атаката 250 години по-късно през 1942 сложили края на последната следа от ислямско присъствие в Испания.

-->