Испански определителни членове
Enforex

В испанския всички съществителни са или от мъжки или от женски род. Съществуват няколко правила, които помагат да определите рода, например, съществителни, които завършват на a - като "manzana" (ябълка) - са почти винаги в женски род, докато съществителни, които завършват на o - като "bolígrafo" (химикал) почти винаги са от мъжки род. (Научете повече: Испански съществителни )

За да направим нещата дори по-интересни всеки род си има свои определи телни членове тези малки думички като- el, la, un, una, los, las, които въвеждат съществителното и казват някои малки неща за него. В испанския съществуват разлики между мъжки и женски род, както и между единствено и множествено число.

Определителни членове / Artículos definidos

Определителните членове се отнасят до специфични предмети. Вижте примерите:

Опр. член испански

Съществително - български

Съществително - испански
м.р ед.ч elхимикалаel bolígrafo
м.р мн.ч losхимикалкалитеlos bolígrafos
ж.р ед.ч laябълката la manzana
ж.р мн.чlasябълките las manzanas

Неопределителен член / Artículos indefinidos

Неопределителните членове (un,una) се отнасят до неспоменати предмети или обекти .

Опр. член испански Съществително - българскиСъществително - испански
м.р ед.ч unхимикал un bolígrafo
м.р мн.ч unosняколко химикалки unos bolígrafos
ж.р ед.ч unaябълка una manzana
ж.р мн.чunasняколко химикалки unas manzanas
-->