Испански в Латинска Америка
Enforex

Испанският в Латинска Америка се различава от страна в страна и дори измежду самите страни. Ето и някои от основните характеристики на испанския в испанския Латино Американски:

VOSEO VS TUTEO

В почти всички части на Латинска Америка, с изключение на Пуерто Рико и Доминиканската република, местоимението "vos" е използвано в надпревара или вместо "tú". И двете означаващи "Ти".

Употребата на местоимението "vos" и съответния спрегнат глагол, познат като "voseo", докато употребата на местоимението "tú" и съответния спрегнат глагол е познат като "tuteo".

Употреба на "USTEDES" вместо "VOSOTROS"

Докато в Испания има два начина да кажеш формата "Вие" (напр. когато се обръщате към група; "Вие всички "), Латиноамериканския испански има само една. В Испания са приети двете форми "vosotros" (Вие, неофициално) и "ustedes" (Вие, официално), докато в Латинска Америка се употребява почти винаги "ustedes". Същото важи и за съответните спрежения на глагола .

Отслабени или изгубени съгласни

В южна Испания, много съгласни в края на сричките или думите са или отслабени или не се произнасят. Това особено важи за финалното "s". Например: "los niños" (децата) звучи повече като "loh niñoh", "adios" (довиждане) звучи като "adioh" и изречението "esto es lo mismo" (това е същато) звучи повече като "ehto eh lo mihmo".

В думи с "d" между две гласни, буквата d е често изпускана затова "cansado" (уморен) звучи повече като "cansao" и "pecado" (грях) звучи като "pecao".

Ще забележите тези испански вариации в Карибските страни, Централна Америка, целия тихоокенаски бряг на Южна Америка, страните около река Rio de la Plata и някои райони на Мексико. Буквата "r" също бива изпускана от края на глаголите в инфинитив , така че "comer" (ям) звучи като "comé".

SESEO

Буквите s, c и z се произнасят като "s" звук вместо характерния за Испания "th".

  • "Centros" (центрове) звучи като "sentros", докато в някои части на Испания звучи като "thentros".

YEÍSMO

  • "ll" произнесено като "y", докато останалата част от Испания го произнася катп меко j, или като второ g .
  • Te llamo (произнесено te jamo) става "Te yamo"

Объркване между звука "L" и звука "R"

В някой части на южна Испания, съществуват объркване между звуковете l и r. Когато буквата "l", е поставена преди съгласна в дума тя често се произнася като "r". Например, думата "alma" (душа) ще се произнесе като "arma".

Това се случва в Карибския регион и части на Чили.

Влияния

От местните езици като Nahuatl, Mapudungun, Guarani и Quechua до европейските езици като галисийски, италиански и френски, Латинска Америка е със сигурност място на културни смесици.

Говоримият испански отразява многото култури, които са стъпили в Латинска Америка през годините. Докато в основата си кастилския испански се е запазил, съществуват много следи от местни, европейски и дори африкански езици в регионалните диалекти на Латинска Америка.

Прекрасен пример е Аржентина, която има над 9,000 думи, които не са говорими другаде. Перу притежава значително азиатско население и през годините в страната са се испанизирали голям брой китайски и японски думи . Венецуела, интегрирала африкански думи в испанския, останки от периода когато испанците пристигнали с роби в страната .

-->