Pero vs Sino
Enforex

Честа грешка, правена от англоговорящите, е да превеждат съюза pero като но "анг.but". Объркването идва от факта, че в испанския има две думи за изказване на "но": pero и sino.

Англоговорящите използват "pero" във всички ситуации, когато искат да кажат но "but". Въпреки че и двете думи pero и sino се използват за изразяване на контрастни идеи те имат различни значения и употреби.

Прочетете и открийте ситуациите, в които те се употребяват!

"PERO" - Правила, употреби и примери

Използваме "pero", за да съединим две контрастни идеи, когато втората фраза не отрича първата. С други думи може да се каже, че втората идея надгражда първата. Вижте примери по-долу:

 • No soy española, pero hablo bien el idioma.
  (Не съм испанец, но говоря езика добре.)
 • Hace frío, pero también hace sol.
  (Студено е, но е и слънчево.)
 • Estudiar no es divertido, pero es necesario.
  (Ученето не е забавно, но е задължително.)

"SINO" - Правила, употреби и примери

Използваме sino, от друга страна, в негативни изречения, в които втората фраза отрича или поправя първата. Еквивалента в български ще бъде "но от друга страна" (but on the contrary).

 • Hoy no voy a estudiar biología, sino matemáticas.
  (Днес няма да уча биология, а математика .)

Ако "sino" разделя два спрегнати глагола обикновено използваме "sino que", също както в следващия пример:

 • No voy al cine sino que ceno con mis padres.
  (Не отивам на кино, а ще вечерям с родителите ми .)

Когато искаме да преведем "не само ... но ...", използваме испанската конструкция "no solo... sino también...". Забележете: Ако "sino" се постави пред главното изречение със спрегнат глагол, трябва да озползваме "sino que". Вижте примерите по-долу:

 • Mi amigo no sólo es guapo, sino también simpático.
  (Приятелят ми не само е красив, но и приятен)
 • No sólo corro en el gimnasio sino que también levanto pesas.
  (Не само бягах в салона, но и също вдигах тежести.)
-->