Испански съюзи
Enforex

Съюзите са свързващи думи, фрази или прости изречения. Те са като лепило, което придържа идеите в едно изречение свързани в заимен синхрон, за да комуникирате без проблеми с други испаноговорящи.

Общи испански спрежения

Спрежение Примери
que
( че, която )
Tiene un pájaro que habla.
Той има птица, която говори
y
(и)
Quiero la camisa azul y los zapatos negros.
Искам синята блюза и черните обувки.
o
(или)
¿Debo de comprar la camisa o los zapatos?
Трябва ли да купя блузата или обувките?
como
(като)
Duerme como un bebé.
Тя спи като бебе.
si
(ако, дали)
No sé si puedo ir.
Не знам, дали мога да отида
pero
(но)
No puedo ir, pero te llamo mañana.
Не мога да отида, но ще ти се обадя утре.
porque
(защото)
Como porque tengo hambre.
Ям, защото съм гладен.
cuando
(кога)
Voy a la cama cuando estoy cansado.
Отивам в леглото, когато съм уморен.
donde
(къде)
No sé donde el perro se esconde.
Не знам къде се скри кучето.
aunque
(въпреки че)
Estoy comiendo aunque no tengo hambre.
Ям, въпреки че не съм гладен.
sino
(но)
No quiero comida sino una bebida.
Не искам храна, но бих предпочел питие.
sin embargo
(въпреки че)
Quiere ir. Sin embargo, su madre no la deja.
Тя иска да отиде. Въпреки че майка и не я пуска.
por lo tanto
(следователно)
Su madre no la deja salir esta noche. Por lo tanto, no va a la fiesta.
Майка и няма да я пусне да излезе навън вечерта. Следователно, тя няма да отиде на партито.
asíque
(следователно)
Me despierto temprano, así que estoy cansado por la tarde.
Събудих се рано, следователно съм уморен следобеда .
osea
(с други думи, т.е)
Hace calor y sol, o sea ¡un día perfecto para la playa!
Навън е топло и слънчево, с други думи, деня е перфектен за плаж!
-->