Испански прилагателни
Enforex

Прилагателните в испанския, както и в английския се употребяват, за да смекчат или опишат съществителни. В българския прилагателните се поставят пред съществителните във фрази като "красива жена", в която "жена" е съществителното и "красива" е прилагателното, което я описва.

Испанските прилагателни 1) почти винаги се поставят след съществителните които описват и 2) се съгласуват спрямо числото (единствено или множествено) и рода (мъжки и женски) на съществителното. Например:

Български
прилагателно + подлог
Испански
подлог + прилагателно
м.р ед.ч
един красив мъж
un hombre guapo
ж.р ед.ч
една красива жена
una mujer guapa
м.р мн.ч
двама красиви мъже
dos hombres guapos
ж.р мн.ч
две красиви жени
dos mujeres guapas

Докато в повечето случаи ще видите прилагателното след съществителното, подобно както в българския може да се натъкнете на прилагателни, който се поставят пред съществителното. Това е случая с числителните прилагателни (tres caballos - три коня) и прилагателни за количество (muchos caballos - много коне). Например:

Български
прилаг + подлог
Испански
прилаг + подлог
Числително прилагателноТри коня . Tres caballos
Количествено прилагателно. Много коне . Muchos caballos

Понякога прилагателните могат да се използват като съществителни имена, когато човекът, с който говори е наясно за какво говорите. В българския може да кажете "харесва ми зелената", когато всъщност говорите за зелената риза, която виждате. Например:

Прилагателно описва подлога Прилагателно замества подлога
БългарскиЗелената риза . Зелената.
ИспанскиLa camisa verde. La verde.

1. Правилни прилагателни

  • Окончания на прилагателните : -o, -a, -os, -as

Пример:

viejo = стар rojo = червен alto =висок
м.р ед.ч (-o) viejorojoalto
ж.р ед.ч (-a) viejarojaalta
м.р мн.ч (-os) viejosrojosaltos
ж.р мн.ч (-as) viejasrojasaltas

2. Прилагателни с две форми

  • Прилагателни, завършващи на : -e, -ista, или a в единствено число са с еднакви форми в мъжки и женски род; Единственото, което се променя е числото (единствено, множествено).
    За да направите прилагателните в множествено число,
    • Добавете -s, ако завършва на неударена гласна
    • Добавете -es, ако завършва съгласна или на -í и -ú.

Примери:

inteligente=интелигентен fácil =лесен marroquí=мароканец
м.р ед.ч inteligentefácilmarroquí
ж.р ед.ч
inteligentefácilmarroquí
м.р мн.ч
inteligentesfácilesmarroquíes
ж.р мн.ч
inteligentesfácilesmarroquíes

3. Прилагателни със специални женски форми

  • Прилагателни, описващи националности, чиято форма в мъжки род единствено число завършва на съгласна, както и прилагателни завършващи на -dor формират женските родове с добавяне на окончания -a и -as.
español=испанец francés=французин trabajar = работник

м.р ед.ч

españolfrancéstrabajador
ж.р ед.ч
(-a)
españolafrancesatrabajadora
м.р мн.ч
(-es)
españolesfrancesestrabajadores
ж.р мн.ч
(-as)
españolasfrancesastrabajadoras

4. Прилагателни със скъсени форми

  • Някои прилагателни функционират като неопределителни членове "un" имат специални форми, когато предхождат съществителните в мъжки род единствено число. Ако прилателното се поставя пред съществителното в женски род единствено число, се използват правилните форми на прилагателните .

Примери:

primero = първи bueno = добър alguno = a, some
м.р ед.чprimer
(пред. прилагател)
primero
(навсякъде)
buen
(пред. прилагател)
bueno
(навсякъде)
algún
(пред. прилагател)
alguno
(навсякъде)
ж.р ед.чprimerabuenaalguna
м.р мн.чprimerosbuenosalgunos
ж.р мн.чprimerasbuenasalgunas


-->