Разрешение за Излизане Извън Лагерите
Enforex

Разрешение за излизане извън лагера

Директорите и персонала в лагера разбират, че много от младежите са свикнали на относително ниво на свобода вкъщи и очакват да се срещат с приятели и да излизат извън лагера без да бъдат съблюдавани. Поради тази причина ние позволихме на курсистите ни определен брой "излизания" през двуседмичния период на престой в лагера. Дните , честотата и времето на излизане се определят от всеки един директор на лагера. Допълнително, за да може да излиза свободно детето ви трябва да :

  • Студентът е на 15 години.
  • Предостави подписан от родителите формуляр за съгласие.

Изберете курс и направете резервация!

20 вида Курсове по Испански, от които да избирате, Услуги и Настаняване.

-->