Preguntar vs Pedir
Enforex

При много хора, изучаващи испански настъпва объркване, когато използват глаголите "preguntar" и "pedir". На пръв поглед двата глагола са взаимозаменяеми, но те всъщност се използват в различни ситуации.

За щастие правилата за употреба са доста ясни. Хвърлете им един поглед:

Кога да използваме "PREGUNTAR"

 • Да попиташ въпрос, да помолиш за информация, да попиташ за нещо
  • Me pregunta cuántos años tengo.(Той ме попита на колко години съм.)
  • Vamos a preguntarle. (Ще я попитаме.)
  • Preguntar por su coche. (Тя попита за колата му.)

Кога да използваме "PEDIR"

 • Да попитаме за обект, услуга
  • Quiero pedir su número de telefono. (Искам да те попитам за телефонния и номер.)
  • Voy a pedir otra cerveza. (Ще помоля за още една бира.)
  • Quiero pedirte un favor. (Искам да те помоля за една услуга.)
-->