Испански местоимения
Enforex

Местоимението е дума, използвана вместо съществителното име или съществителната фраза, за да я замести без да променя смисъла на изречението.

  • Пример 1:Искам да видя новия филм, с участието на Том Круз.
  • Пример 2: Аз вече го видях.

Вместо да повтаряме наново цялата фразаI " новия филм, с участието на Том Круз," в пример 2 фразата е заменена само с едно местоимение го.

Съществуват много видове местоимения, но тук ще ви запознаем само с основните: лични местоимения, лични местоимения пряко допълнение и лични местоимения непряко допълнение.

Лични местоимения

Азyo
Ти
Той, Тя él, ella
Ниеnosotros, nosotras
Виеvosotros, vosotras
Теellos, ellas

В испанския всяко спрежение на глагола е уникално и лесно може да се разбере за кое лице говорите. Това означава че освен, ако не искате да подчертаете или изясните за кого точно говорите, личните местоимения обикновено не са необходими и се пропускат в обичаен разговор. Например:

Отивам до магазинаYovoy a la tienda. Voy a la tienda

Ти отиваш до магазина.

vas a la tienda.Vas a la tienda.
Ние отиваме до магазина. Nosotrosvamos a la tienda. Vamos a la tienda.

Както може да се види испанския глагол "ir" ("отивам") се спряга по различен начин взависимост от подлога. Следователно, не е необходимо да включваме личното местоимение, което е премахнато в третата колона .

Лични местоимения пряко долълнение

менme
тебte
нея/негоlo/la
насnos
васos
тяхlos, las

Личните местоимения на прякото допълнение се използват, за да заменят съществителното име. Например:

Оригинално изречение Лично местоимение пряко допълнение
Сара мие чиниете. Сара ги мие.
Sara lava los platos . Sara los lava.

В това изречение, точно както "чиниите" е заменено от "тях", "los platos" в испанската версия са заменени от личното местоимение за пряко допълнение "los."

Лични местоимения непряко допълнение

на мен me
на теб te
на него, на нея, на него le
на нас nos
на вас os
на тях les

Непрякото допълнениее лице или предмет, от който е извършено дадено действие. Например:

Carlos gives the present to him.
Carlos da el regalo a él .
Carlos le da el regalo.

В това изречение на "на него " ("a él") е заменено с личното местоимение за непряко допълненив "le".

-->