Obecné podmínky

Jak se přihlásit na jazykový kurz Enforex?
Jak zaplatit jazykový kurz španělštiny?
Storna/ změny
Záruky & obecné podmínky
Storno pojištění
Užitečné informace

Jak se přihlásit na jazykový kurz Enforex?

Pro online přihlášku můžete použít rezervační systém v pravém sloupci této stránky. Přihlašovací formuláře lze zaslat také poštou, e-mailem nebo faxem:

Hlavní sídlo:
ENFOREX Escuela de Español para Extranjeros.
C/ Alberto Aguilera, 26. 28015 Madrid (Španělsko)
E-mail: registration@enforex.es
Telefon: (+34) 91 594 37 76
Fax: (+34) 91 594 51 59

Kromě formuláře je nutné zaslat zálohu 250€/350$*, aby bylo možné potvrdit registraci. Zálohu prosím zaplaťte: bankovním převodem nebo platební kartou (VISA nebo MASTERCARD, ne AMERICAN EXPRESS). Bližší informace o platbách naleznete níže v sekci "jak zaplatit". Všechny přihlášky, které nebyly zaplaceny nebo potvrzeny alespoň 3 týdny před začátkem kurzu, mohou být zrušeny.
*O nevratnou zálohu 250€/350$ bude ponížena konečná faktura.

Jak zaplatit jazykový kurz španělštiny?

Nejprve, jak již bylo uvedeno, je nutné uhradit zálohu ve výši 250€/350$ * společně se zasláním kompletního registračního formuláře. Pokud chcete, tak můžete zároveň zaplatit i kompletní cenu kurzu (jazykový kurz + ubytování). V každém případě však musí být celková cena kurzu plně uhrazena alespoň 3 týdny před začátkem kurzu. Zálohu a poplatek za kurz můžete uhradit následujícími způsoby:

 • Zadáním platebního příkazu dle informací níže. Nezapomeňte prosím jednoznačně zadat příkaz pro "IDEAL EDUCATION GROUP, S.L." včetně vašich osobních informací a účelu platby a poté odeslat potvrzení o platbě faxem nebo e-mailem.

BANKOVNÍ ÚČETEur
NÁZEV BANKY:BANKINTER
Swift:BKBKESMMXXX
NÁZEV ÚČTU - BIC:IDEAL EDUCATION GROUP, S.L.
ČÍSLO IBAN ES18-0128-0023-1201-0003-2137
Číslo účtu:0128-0023-1201-0003-2137
$
ČÍSLO IBAN ES11-0128-0023-1901-4000-1934
Číslo účtu:0128-0023-1901-4000-1934

 • Odesláním údajů z platební karty VISA nebo MASTERCARD přes e-mail, poštou nebo faxem na adresu uvedenou výše. Ujistěte se, že zadáte přesnou sumu, kterou budeme moci odečíst z vaší platební karty.

Storna/ změny

Kurzy
 • Všechny poplatky za kurz musí být uhrazeny nejméně 3 týdny před příjezdem.
 • Záloha 250€/350$ nebude v případě storna kurzu vrácena.
 • U všech náhrad bude naúčtován administrační poplatek ve výši 10% (minimálně 65 €). Vrácení peněz pro částky nižší než 100€ bude provedeno šekem a bez poplatků, je-li student stále na území Španělska. V opačném případě bude navrácení peněz provedeno bankovním převodem s minimálním poplatkem 35€.
 • Všichni studenti, kteří chtějí před příjezdem zrušit svůj kurz (jazykový kurz a/nebo ubytování), by měli ENFOREX písemně uvědomit prostřednictvím faxu, e-mailu (registration@enforex.es), dopisem nebo telegramem. Storna, která neobdržíme ani jedním z výše uvedených prostředků, nebudou akceptována.
 • Vrácení peněz není možné, byl-li jazykový program stornován během pobytu.
  Vyjímky mohou být brány v úvahu na požádání, avšak v tomto případě bude zaúčtován minimální storno poplatek odpovídající částce 4 týdnů jazykového pobytu.
 • Změny po příjezdu: první změna jazykového pobytu zdarma (nutno nahlásit 4 týdny předem). Jakékoliv další změny školy nebo programu: poplatek 100€.
 • Přerušení studia: 1 týden přerušení zdarma za každých 12 týdnů studia (nutno nahlásit 4 týdny předem). V ostatních případech bude zaúčtován poplatek 100€ + nutno plně uhradit cenu ubytovaní za celkovou dobu pobytu (v závislosti na dostupnosti).
 • Storno poplatek v případě, že bylo studentovi uděleno vízum, činí minimálně 350 € nebo 35% celkově zaplacené částky.

Španělština + Práce – Storno polítika.

 • Je-li program stornován více než 4 týdny před plánovaným datem přijezdu, činí stornovací poplatek 450€. Navrácení peněz není možné, byl-li program stornován 4 týdny (nebo méně) před plánovaným datem příjezdu.

Storno studia střední školy

 • 250€ musí být zaplaceno v každém případě zrušení v alespoň 3 měsíčním předstihu.
 • Poplatek za zrušení 2 000€ bude účtován za zrušení méně než 3 měsíce v předstihu.
 • Žádná náhrada nebude uhrazena v případě, že studium střední školy už začalo.

Storno letních jazykových táborů

 • Žádná náhrada nebude poskytnuta 10 a méně dní před začátkem kurzu a ani v případě, že tábor začal.
 • 50% z celkové ceny kurzu musí být zaplaceno v případě zrušení mezi 11 dny a 3 týdny před začátkem tábora.

Záruky & obecné podmínky

 • ENFOREX je soukromou firmou a akreditovýny centrem INSTITUTO CERVANTES.
 • ENFOREX garantuje, že všechny programy, ubytování a doplňkové služby uvedené v katalogu cen pro rok 2013 jsou skutečné (každá dohoda a/ nebo zvláštní opatření musí být písemně sepsané a potvrzené ENFOREXEM).
 • Osoby zodpovědné za přepravu z letiště do ubytování jsou spolehliví a velmi dobře znalí místa, na které bude student přepraven.
 • Enforex je členem následujících mezinárodních organizací: NAFSA, Ideal Quality Certifi cate, AATSP, AEEM, AMACFE, FEDELE, AECAE, ACTFL & ELITE.
 • Dále jsou uznávány také sdružením Eduespaña a Španělskou hospodářskou komorou.
 • ENFOREX zaručuje maximální počet 10 studentů ve skupině.
 • Studenti se mohou objevit v propagačních materiálem a na fotografiích ENFOREXU.
 • Nabídky zveřejněné na internetových stránkách nemohou být kombinovány a jinými akcemi. Všechny nabídky závisí na dostupnosti. V rezervacích, které byly provedeny před začátkem nabídky, nemohou být provedeny žádné změny. Všechny nabídky a akce budou uplatněny během rezervace. Slevy, které byly nabídnuty po zapsání do kurzu, nelze uplatnit.
 • V mimořádných případech, kdy je v daném kurzu pouze jeden či dva studenti, si škola ponechává právo změny skupinového jazykového kurzu na kurz soukromý. V tomto případě bude počet hodin snížen o 50%.
 • Veškeré reklamace musí být písemně podány během prvních 24 hodin pobytu. Po uplynutí této doby nemají studenti právo na kompenzaci, náhrady ani změnu. ENFOREX přijímá jakékoli návrhy na zlepšení komunikace i poskytovaných služeb.
 • Podmínky Enforex neplatí v partnerských školách, každá z partnerských škol má své vlastní podmínky. Pro více informací kontaktujte prosím sídlo firmy.
Ubytování:
 • U přihlášek obdržených týden nebo méně před začátkem kurzu negarantuje ENFOREX dostupnost ubytování, které student požaduje. Prioritu v tomto případě mají studenti, kteří se přihlásili s větším předstihem.
 • V případě, že student není spokojený s přiděleným ubytováním a svoji nespokojenost oprávněně odůvodní ve stížnosti, mu bude umožněno přestěhování do ubytování stejného typu (maximálně 3 změny) . Svá přání by měl student během prvního týdne ubytování sdělit odpovědné osobě.
 • Všichni studenti by měli informovat ENFOREX nebo hostitelskou rodinu o svém přibližném času příjezdu. V případě, že některá z uvedených stran nebude kontaktována, ENFOREX nenese zodpovědnost za přivítání ani vyzvednutí studenta při příjezdu.
 • Pokud student přihlášený na jazykové kurzy španělštiny požaduje ubytování pro člena rodiny nebo pro přítele, ENFOREX negarantuje dostupnost nabízeného ubytování z důvodu, že další studenti ENFOREXU mají přednostní nárok na ubytování.
 • Pokud se student rozhodne, že chce oddálit nebo přerušit kurz z jakéhokoli neopodstatněného osobního důvodu, nemá žádné právo na peněžní náhradu ani na náhradní kurz.
 • ENFOREX si kdykoli vyhrazuje právo na změnu studentova ubytování.
Přeprava z/na letiště:
 • Informace o letu (místo, datum, hodina a číslo letu) musí být písemně potvrzeny alespoň týden před příjezdem. V opačném případě nenese ENFOREX zodpovědnost za vyzvednutí studenta na letišti, přičemž studentovi nebude poskytnuta ani žádná náhrada.
 • Pokud student zruší požadavek na přepravu z letiště méně než týden před příjezdem, ztratí možnost získání náhrady ceny za tuto službu.
 • V případě zpoždění nebo změn informací o letu bez předchozího upozornění nenese ENFOREX zodpovědnost za vyzvednutí studenta na letišti, přičemž studentovi nebude za tuto službu poskytnuta náhrada.

Storno pojištění

Platí pouze pro destinace ve Španělsku a Mexiku.

Stříbrné :
Penále 6% z celkové částky
> Možno aplikovat pouze za určitých podmínek.
> kurzy od 2 týdnů

 • Uzavření nové pracovní smlouvy s minimální dobou trvání 1 roku.
 • Vážné onemocnění čí úraz vyžadující hospitalizaci.
 • Úmrtí pojištěného, jednoho z manželů, přímeho příbuzenstva.
 • Účast při soudním líčení či účast ve volební komisi.
 • Nutnost podstoupení chirurgického zákroku s následnou hospitalizací pojištěného či jeho/její manželky/manžela.
 • Schůzka za účelem adopce dítěte.
 • Transplantace orgánu pojištěného, jednoho z manželů, přímého příbuzenstva, švagra/švagrové, zeťe/snachy, tchýně/tchána.
 • Bankrot cestovní agentury či zrušení letu leteckou společností.
 • Přírodní katastrofy.
 • Teroristický útok.
Zlaté:
Penále 10% z celkové částky
> Jakýkoliv důvod.
> Možnost stornování celého nebo části jazykového kurzu.
> kurzy od 2 týdnů
 • Jakýkoliv důvod ke stornování programu.
Všeobecné podmínky:
 • Pojištění nabývá platnosti až po příjezdu studenta.
 • Poplatek za navrácení pojistné částky odpovídá 4% z dané hodnoty (minimálně 65€).
 • Je-li program stornován v pondělí, Enforex účtuje jako penále pouze započatý týden. V opačném případě penále činí započatý týden + týden následující.
 • Poplatek za sjednané storno pojištění je nevratný.
 • Pro stornování jazykového pobytu je nutno zaslat žádost emailem na adresu:……Dnem, kdy zrušení daného programu nabývá platnosti, je den následující od poslání storno žádosti. Enforex nebere v potaz storno žádost, jež nebyla řádně ohlášena výše uvedeným způsobem. Studenti, kteří zakoupili stříbrné storno pojištění, jsou povinni doložit nezbytné potvrzení odůvodňující zrušení jazykového programu do 15-ti dnů ode dne podání žádosti o stornování programu (tento krok není nutný pro případy zlatého storno pojištění). Navrácení peněz bude provedeno během 30-ti dnů ode dne, kdy zrušení daného programu nabylo platnosti.
 • Storno pojištění musí být plně uhrazeno nejméně 15 dní před plánovaným datem příjezdu. V opačném případě je storno pojištění považováno za neplatné.
 • Studenti, kterým Enforex zaslal zvací dopis, a již obdrželi vízum, mohou zakoupit storno pojištění. Zrušení jazykového programu a následné navrácení peněz, bude možné pouze , zda-li student doloží důkaz o vycestování ze země. V tomto případě Enforex účtuje penále ve výši 8% z celkové částky.

Užitečné informace

Víza do Španělska:
 • Obyvatelé členských zemí Evropské unie nepotřebují pro vstup do Španělska víza.
 • Studenti přicházející z jiných zemí by si měli informace nutné pro získání VISADA (víza) opatřit na nejbližší španělské ambasádě nebo konzulátu. Dokumenty, které potvrzují přihlášení na jazykový kurz španělštiny v ENFOREXU, mohou být potvrzeny, zapečetěny a odeslány pouze osobou autorizovanou ENFOREXEM. ENFOREX však nenese zodpovědnost za odmítnutí žádosti o vízum z důvody, že tyto dokumenty nemají žádnou oficiální moc a slouží pouze jako potvrzení o jazykovém kurzu na některé naší škole. Tyto dokumenty budou zahrnovat pouze období trvání kurzu, které bylo domluveno. ENFOREX zdarma odešle jakémukoli studentovi, který zažádá (pouze v případě, že zaplatil celkovou cenu programu), následující dokumenty:
  • Potvrzení o studentem vybraném jazykovém programu
  • Fakturu na celkovou částku zaplacenou za program (kurz + ubytování).
  • V případě, že by student urgentně potřeboval originál jakéhokoli z těchto dokumentů, ENFOREX je odešle a naúčtuje studentovi poplatek za expresní poštu.
 • Pokud bude studentova žádost o vízum odmítnuta, ENFOREX si naúčtuje 100€ za odeslanou pozvánku, zálohu 250€ a všechny další základní výdaje. Student je povinen ukázat ENFOREXU jasnou kopii originálního dokumentu prokazujícího odmítnutí žádosti o vízum, aby mohl obdržet náhradu. Pokud ENFOREX neobdrží kopii požadovaného dokumentu, bude studentovi účtovat 100% ceny za program. Na jakoukoli náhrady od ENFOREXU se vztahuje 10% administrativní poplatek (minimálně 65€).

Volitelné pojištění:

 • Studenti nejsou kryti v případě nemoci, nehody, ztrát osobního vlastnictví (ani v případě ubytování nebo ve třídě či mimo ni). ENFOREX doporučuje volitelné pojištění, které je dostupné všem studentům, kteří o něj zažádají.

Dohoda:

Podpisem přihlašovacího formuláře nebo zaplacením poplatku za kurz student přijímá všechny podmínky popsané výše. Pokud z důvody, který nezaviní ENFOR, dojde k růstu cen ubytování, ENFOREX studenty o těchto změnách co nejdříve upozorní. Tento ceník nahrazuje ceník předchozí a platí od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 pro všechny kurzy, které se konají v období mezi těmito dvěma daty. ENFOREX nenese zodpovědnost za typografické a/nebo tiskařské chyby, které se vyskytnou na těchto internetových stránkách.